EMDR - Verwerken van (heel) nare ervaringen.
.
EMDR
EMDR is een therapievorm waarmee nare ervaringen die ‘vast’ zijn komen te zitten,
alsnog worden verwerkt.

De EMDR-therapie is eind jaren ’80 in Amerika ontdekt en ontwikkeld door Francis Shapiro.
In de eerste jaren werd het vooral gebruikt voor de verwerking van ernstige trauma’s
zoals oorlogservaringen, mishandeling en misbruik. Deze ‘zware’ problemen
bleken opeens in relatief korte tijd te kunnen worden verholpen!
Het was een revolutie in psychotherapie-land.

Inmiddels is het overal bekend en geaccepteerd en wereldwijd heel uitgebreid wetenschappelijk onderzocht en
gedocumenteerd.

De laatste jaren komt men steeds meer tot het inzicht dat EMDR ook voor veel gewone dingen goed ingezet kan worden.
Het gaat daarbij om zaken die voor jou een hele nare ervaring betekenden en - ondanks dat het soms lang geleden is - nog steeds
veel (nare) emoties en gevoelens bij je oproepen. Soms wordt je daardoor belemmert in je doen en laten. Het kan iets kleins zijn
of iets groters.
Het is vooral de impact van het voorval op jou, wat bepaalt of het ‘ernstig’ is.
Denk aan voorvallen als: hevige ruzie, geweld, een ongeluk, een paniekaanval, een ziekte van jezelf of een naaste, gepest zijn of
worden, kortom: alles wat jou overkomt of is overkomen waar je last van blijft houden!

EMDR staat voor Eye Movement Desensitisation and Reprocessing.
Vrij vertaald: het ongevoelig maken (voor een nare ervaring) en verwerken met behulp van oogbewegingen.
Tijdens onze slaap verwerken we indrukken van overdag. Dat gebeurt in het gedeelte van de slaap wat we
de REM-slaap noemen. Hier staat REM voor Rapid Eye Movement. Tijdens de REM-slaapfase bewegen onze ogen heel snel van
links naar rechts. Francis Shapiro legde de link tussen het verwerken van problemen
en de snelle oogbeweging. Ze ontwikkelde de methode door bij cliënten haar hand dicht voor het gezicht heen en weer te wuiven,
waarbij te cliënten het hoofd stil moesten houden en haar hand moesten volgen met hun ogen.

Door deze oogbeweging, gecombineerd met het denken aan het probleem en het lichamelijk voelen
van wat dat met je doet, komt de verwerking in de hersenen alsnog op gang.

Dit komt door de beurtelingse stimulatie van de hersenhelften, zogenaamde Bilaterale Stimulatie (BS).
Later werd de auditieve BS toegevoegd: de koptelefoon die om en om links en rechts een klikgeluidje laat horen. Tegenwoordig
wordt naast de twee vormen ook de kinesthetische BS gebruikt: door middel van het beurtelings aantikken van de linker en
rechter knie.

Een EMDR behandeling gaat vele malen sneller dan een gewone psychotherapie.
Daar zie je vaak dan cliënten langdurig gesprekken moeten volgen en dat er daardoor mondjesmaat verbetering optreedt.
Bij een EMDR behandeling is het vaak in enkele sessies klaar.
Praktijk Ruhe

Heel kort demonstratiefilmpje op youtube
EMDR-Practitioner i.o.
Begeleiding, psycho-sociale therapie en hypnotherapie en EMDR
Home hoe? EMDR HYPNOSE de MAAGBAND! hartritmestoornissen psychosomatiek over mij tarieven contact ervaringen van cliënten